Paliativní péče v nemocnici se rozvíjí

Tisková zpráva ze dne 14.09.2005

Paliativní péče se začala v jablonecké nemocnici rozvíjet v listopadu loňského roku. Těžiště práce je v návštěvě sestry a lékaře v domácím prostředí. Ambulanci, která je umístěna v areálu nemocnice v domečku (dříve zde bývala zubní pohotovost) navštěvují ke konzultacím především rodinní příslušníci pacientů. O pacienty se stará jedna lékařka nemocnice a k pacientům podle potřeby dochází zdravotní sestra Centra pro zdravotně postižené v Liberci. Za I. pololetí letošního roku zemřelo v domácím prostředí 67% pacientů, 26% na některém z oddělení nemocnice a 7% na Centru doléčování a rehabilitace (bývalá LDN). V tomto období prošlo paliativní péčí 24 pacientů.

Součástí nemocnice se v červenci stala Léčebna dlouhodobě nemocných (dnes CEDR = Centrum doléčování a rehabilitace). Právě s tímto oddělením se naskýtají možnosti velmiúzké spolupráce, např. v oblasti umístění pacientů do vhodných prostor v případě, že nemůže zůstat pacient v domácí péči. Vyřešit je také třeba zastupitelnost zatím jedné lékařky, která paliativní péči zajišťuje.

Postupně se rozvíjí možnost zapůjčování kompenzačních pomůcek, jako jsou antidekubitární matrace, postele, odsávačky. Některé kompenzační pomůcky včetně postelí zapůjčuje zdarma těmto pacientům právě Centrum pro zdravotně postižené v Liberci, dvě antidekubitární matrace má k dispozici pro pacienty paliativní péče přímo nemocnice. Poptávka po pomůckách je větší než jsou možnosti a je třeba postupně najít finanční prostředky na nákup dalších kompenzačních pomůcek, určených přímo pro paliativní péči. Řešit se také musí doprava zdravotního personálu k pacientům domů. V současné době je k těmto účelům využíváno služební auto nemocnice, které však slouží v nemocnici i pro další účely.

Velká a nezanedbatelná část paliativní péče je věnována rodinným příslušníkům. Pacienti i rodina musí být vhodným způsobem o všem informováni, důležitá je komunikace s lékařkou a dalším zdravotnickým personálem. Rodiny mají prakticky neomezenou možnost „ zavolat si o radu“.

Město Jablonec nad Nisou a nemocnice splnily slib, který daly občanům v době, kdy nemohl být postaven „kamenný“ hospic. Touto formou je zajištěna péče o pacienty, jejichž nevyléčitelná choroba dospěla ke svému vrcholu a úzká spolupráce je navázána také s jejich příbuznými.

Vytvořeno 25.10.2005 13:01:01 | přečteno 268x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load