Jablonecká nemocnice má ordinariát soudního lékařství

Tisková zpráva ze dne 23. 08. 2005

V září tomu bude rok, co se součástí oddělení patologie (v jablonecké nemocnici od roku 1999) stal také Ordinariát soudního lékařství. Nejbližší oddělení soudního lékařství je v Ústí nad Labem a Praze, což přinášelo řadu organizačních komplikací a také vyšší finanční náklady s dopravou zemřelých. Jablonecký ordinariát (jediný v Libereckém kraji) spolupracuje s Policií ČR při provádění zdravotních a soudních pitev. Vedoucím lékařem ordinariátu je soudní lékař MUDr. Radovan Havel z Prahy, který do Jablonce dojíždí dle potřeby, minimálně však 2 x týdně. Měsíčně je zde provedeno průměrně 10 soudních pitev a 20 zdravotních pitev u úmrtí mimo zdravotnická zařízení . Dalších cca 15 pitev měsíčně může provádět lékař s atestací patologické anatomie a jedná se o pitvy u pacientů, kteří zemřeli v nemocnici. Převážná část činnosti oddělení patologie však slouží pacientům, u kterých je třeba stanovit diagnózu mikroskopickýcm rozborem tkáně. Vzorky tkáně se pacientovi odeberou při operaci či jiných chirurgických zákrocích. Pomocí tzv. biopsie mohou být nalezeny veškeré chorobné stavy v odebrané tkáni, ať už např. zánětlivého či nádorového charakteru. Na oddělení se provádějí také tzv. peroperační vyšetření (vyšetření odebrané tkáně v době operace pacienta) zpracované technikou zmrazených řezů. Touto metodou lze sdělit diagnózu do 10 minut od doručení. Nejčastěji se takto vyšetřují nádory prsu, kdy se během krátké doby rozhodne, zda vyjmutý nádor je zhoubný či nikoli. Ročně je na oddělení vyšetřeno kolem 8 tis. vzorků tkání a dále více než 200 cytologických vyšetření (vyšetření buněk, které se odeberou od pacienta stěrem nebo jehlou z tkáně). Laboratoře patologie, kde se provádějí zmíněné rozbory, si bude moci veřejnost prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří ve středu 14. září.
Vytvořeno 6.9.2005 15:56:39 | přečteno 328x
load