Nemocnice otevřela ambulanci pro seniory

Tisková zpráva ze dne 21.10.2005

Tento týden byl zahájen provoz geriatrické ambulance, která je součástí geriatrického centra, jež se postupně v jablonecké nemocnici bude rozvíjet. Potřeba vzniku centra pramení z demografických změn v naší populaci, kdy v ní senioři nad 65 let tvoří již 13%. U praktických lékařů právě senioři zaplňují cca 60% jejich času. Nemocnice chce v oblasti komplexní péče o starší pacienty s praktickými lékaři maximálně spolupracovat, ale v žádném případě nenahrazuje jejich práci. Nabízí spíše zdravotnické služby, které lze v terénní praxi realizovat s obtížemi. Geriatrické centrum by mělo postupně komplexně propojit činnosti geriatrické ambulance, agentury domácí péče, sociální pracovnice, denního stacionáře a ambulance paliativní péče.

O pacienty geriatrické ambulance se v současné době ve třech ordinačních dnech stará jedna lékařka a jedna zdravotní sestra. Objednat se lze telefonicky ve všední dny od 7:00 do 15:00 hodin (tel.: 483 345 870, 602 325 373). Ambulance pacientům nabízí kontroly po propuštění z nemocnice, interní vyšetření, natočení EKG s popisem, interní předoperační vyšetření, aplikaci předepsaných infuzí, zajištění předpisů rehabilitačních pomůcek a ambulanci hojení ran. Postupně se počítá s rozšířením o služby sociálního charakteru. Personál geriatrie začal také spolupracovat s jednotlivými odděleními nemocnice. Potřeba je to např. v případech, kdy je třeba před propuštěním staršího pacienta z nemocniční péče zjistit, zda bude o něj doma postaráno a pokud ne, pomoci hledat řešení.

Geriatrická ambulance sídlí v domečku v areálu nemocnice, kde dříve bývala zubní pohotovost. Zde je každé pondělí ambulance paliativní péče, v ostatní dny budou prostory využity právě pro tyto účely. Pro pacienty je zajištěn bezbariérový přístup, u vstupu byla pro vozíčkáře minulý týden vybudována rampa. Prostory ambulance jsou již vybaveny pro možnost aplikace infuzí, v ambulanci je k dispozici nové EKG. Během tohoto týdne využili nových služeb nemocnice již první pacienti, a to převážně v oblasti ambulance hojení ran. Více Geriatrické centrum

Vytvořeno 21.10.2005 14:21:28 | přečteno 303x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load