Historie

Nemocnice v Jablonci n. N. byla otevřena 5. března 1875 na místě dnešního Gymnázia U Balvanu. V areálu, kde se nachází dodnes, byla zprovozněna jako Všeobecná okresní nemocnice v roce 1893. Od května 1990 probíhá celková přestavba nemocnice, na základní kámen poklepal v červnu 1990 bývalý prezident Václav Havel.

Aktualizace informací v tomto článku 29. 9. 2020

Videoarchiv 2015 – dokument s názvem 140 let jablonecké nemocnice

ikona souboruBrožura historie


Výroční zprávy

2020

 • slavnostní otevření nového pavilonu intenzivní medicíny

2019

 • nemocnice byla reakreditována dle Národních akreditačních standardů SAK
 • přestěhování urologické ambulance do nových prostor
 • rekonstrukce ambulantní části rehabilitace a fyzikální medicíny ( denní místnost, místnost pro podávání infuzí)

2018

 • rekonstrukce vodoléčby na oddělní rehabilitace a fyzikální medicíny
 • konal se již VI. ročník dne otevřených dveří
 • modernizace přístrojů pro diagnostické a zobrazovací metody, pro podporu intenzivní medicíny, anesteziologicko - resuscitační a operační péči v rámci projektu Evropské unie Návazná péče II.

2017

 • modernizace přístrojového vybavení a technologií v rámci projektu Evropské unie Návazná péče I.
 • rekonstrukce ortopedického lůžkového oddělení a JIP, ortopedického sálu
 • pokračování humanizace CEDR Tanvald
 • rekonstrukce jednoho pokoje na lůžkové rehabilitaci
 • Instalace závorového systému v areálu nemocnice
 • rekonstrukce Velínu

2016

 • výstavba nového spojovacího krčku mezi budovami A a B
 • rekonstrukce hlavního vjezdu
 • rekonstrukce oddělení pediatrie, ortopedické ambulance, CEDR Tanvald a Jablonec, prostor pro fyzikální léčbu

2015

 • revitalizace operačního sálu a pánského filtru
 • pořízení nového CT, zprovoznění v březnu 2015
 • realizace projektu EU Modernizace vybavení Nemocnice Jablonec nad Nisou, pořízení 150 ks lůžek a 150 ks stolků pro pacienty, dotace z Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod 2007 – 2013, prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst Modernizace vybavení Nemocnice Jablonec nad Nisou

2014

 • revitalizace tři operačních sálů, dále chirurgické a interní JIP i urologické ambulance
 • demolice staré vrátnice a kuchyně
 • rekonstrukce administrativní budovy H02 u bývalé staré vrátnice, dotace EU z Operačního programu Životní protsředí (OPŽP) – 60. Výzva

2013

 • do provozu byl uveden pavilon onkologické ambulance
 • nemocnice byla reakreditována dle Národních akreditačních standardů SAK

2012

 • proběhla rekonstrukce oddělení CEDR, chirurgie B1 a části chirurgické ambulance
 • oddělení patologie získalo certifikát NASKL II a laboratoř akreditaci ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2007
 • do provozu byla uvedena ambulance tělovýchovného lékařství
 • zahájení stavby pavilonu pro onkologickou ambulanci
 • od konce října je na radiodiagnostickém oddělení v provozu nový digitální mamograf
 • konal se IV. ročník Dne otevřených dveří

2011

 • digitalizace rentgenu
 • OKBH splnili podmínky auditu NASKL I (Národní autorizační středisko klinických laboratoří)
 • zahájen provoz nové mateřské školky (červená školka, na místě po bývalé budově laboratoře)

2010

 • nemocnice získala akreditaci dle standardů Spojené akreditační komise ČR (SAK)
 • získání certifikátu HACCP (kontrolní a kritické body ve stravovacím provozu)
 • zprovoznění Babyboxu

2009

 • do provozu uvedena magnetická rezonance (dotace z fondů EU)
 • konal se III. ročník Dne otevřených dveří

2008

 • zahájení stavby magnetické rezonance

2007

 • do provozu byla uvedena nová skiaskopická stěna
 • nemocnice zprovoznila vlastní lékárnu Služby pro pacienty
 • nemocnice uspořádala II. ročník Dne otevřených dveří, kterého se zúčastnilo 1.300 lidí Den otevřených dveří
 • nemocnice získala v prosinci cerifikát ISO za splnění požadavků normy EN ČSN ISO 9001

2006

2005

 • otevření obezitologické poradny a ambulance asistované reprodukce, na nemocnici převedena LDN
 • nemocnice pořádala I. ročník Dne otevřených dveří pro veřejnost, kterého se zúčastnilo 500 lidí
 • nemocnice si od června tohoto roku zajišťuje sama stravovací provoz

2003

 • otevření gastroenterologického oddělení (pavilon B)
 • získání akreditace k provádění mamografického screeningu
 • osteocentrum (v provozu od roku 1995) schváleno jako Osteocentrum pro Liberecký kraj

1.1. 2003

 • zřizovatelem nemocnice se stává Město Jablonec nad Nisou

2002

 • otevřeno nové gynekologicko - porodnické oddělení, které bylo přestěhováno z Turnovské ulice v Jablonci n. N. (pavilon B) – květen

2002

 • otevřeno oddělení ORL - ušní, nosní, krční (pavilon A) – duben

2001

 • zprovozněn pavilon interních oborů (pavilon D) – duben

2000

 • do nových prostor se z Bezručovy ulice v Jablonci n. N. přestěhovalo dětské oddělení (pavilon C2) – leden

1999

 • otevření oddělení patologie

1998

 • otevřen nový diagnostický pavilon, kde se nachází rentgen, laboratoř, patologie, ambulantní a lůžková rehabilitace (pavilon C1) – květen

1996

 • zprovozněn pavilon kuchyně, prádelny a ústavní lékárny (pavilon E) – říjen

1995

 • zprovozněn pavilon ortopedie (pavilon A) – listopad

1994

 • zprovozněn první pavilon, chirurgicko - interní (pavilon B) – březen

1990

 • prezident Václav Havel poklepal na základní kámen – červen
 • počátek celkové přestavby nemocnice – květen

1968

 • porodnice se přestěhovala do Turnovské ulice

1967

 • do budovy v Bezručově ulici se přestěhovala porodnice a pediatrie

1893

 • zprovoznění nemocnice v místě, kde stojí dodnes, jako Všeobecné okresní nemocnice

5. 3. 1875

 • otevření nemocnice na místě dnešního Gymnázia U Balvanu

Za spolupráci při zapůjčení dobových materiálů děkujeme Státnímu okresnímu archivu Jablonec nad Nisou.


Historie nemocnice ve fotografiích

Jablonecká nemocnice v roce 1890 v místě současného areálu

Jablonecká nemocnice v roce 1890 v místě současného areálu

Za vstupní bránou je vidět objekt dnes již bývalé laboratoře. Laboratoř se z této budovy přestěhovala v roce 1999 do nových prostor v pavilonu B1. Uprostřed vzadu je vidět budova, která až do roku 1994 sloužila jako interní oddělení. V posledních letech byl stav této budovy pro léčení pacientů zcela nevyhovující. V levé přední části je vidět budova, kde do roku 1996 byla nemocniční prádelna. Také ta je nyní v nových prostorách a s novým vybavením.
 
Interna v roce 1890

Interna v roce 1890

Detailnější pohled na budovu interny v roce 1890. Tehdy byla jistě moderní a vyhovující. Ale tentýž pavilon o 100 let později (podívejte se) byl v dezolátním stavu.
 
Chirurgie v roce 1890

Chirurgie v roce 1890

Dnes je tato budova po rekonstrukci a nachází se v ní oddělení ortopedické a oddělení plastické chirurgie (od roku 1996).
 
Stavba chirurgického pavilonu v roce 1991

Stavba chirurgického pavilonu v roce 1991

 
Stavba chirurgického pavilonu v roce 1993

Stavba chirurgického pavilonu v roce 1993

 
Stavba pavilonu B v roce 1995

Stavba pavilonu B v roce 1995

 
 
Vytvořeno 2.9.2005 10:13:33 - aktualizováno 16.7.2015 14:26:58 | přečteno 7125x
load