ČAS region Jablonec

Vážené sestry, vážení kolegové,ČAS

ráda bych vás informovala o tom, že na tomto portále najdete informace o České asociaci sester, o její práci a činnosti, změnách a školících akcích v našem regionu během celého roku. O tom, co probíhá, co plánujeme. Byli bychom rádi, abyste i vy sami přispěli svými podněty k tomu, co se vám líbí. Jaké semináře chcete a preferujete a se kterými problémy se potýkáte a které řešíte nejen v praxi. Byli bychom rádi, abyste věděli, že jsme tady pro vás. Ráda bych oslovila ty, které členy nejsou. Je jen 42 členů v našem regionu. ČAS jako profesní organizace je jediná hybná síla, kterou máme, abychom něco změnili. Čím více nás bude tím větší sílu budeme mít. Proto vás nabádám k tomu, abyste se připojili a podpořili nejen nás, ale hlavně svoji práci – naše poslání.

Bc. Daniela Macková
Předsedkyně ČAS reg. Jablonec n. N.

Poslání ČAS

Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice. Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční ohodnocení.
load