Grantová řízení roku 2005

Došlé žádosti o grant - písemné podání do 31.8.2005

Vyhlášená grantová pravidla: částka k rozdělení 250.531,- Kč = výnosy z NIF za rok 2004

  • konkrétní specifikované projekty organizací a institucí
  • doklad o platné registraci v okrese Jablonec - doložení sídla
  • projekt popisující věcné využití - cíle grantu
  • rozpočet projektu příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace - podmínka vložení 50% na předmětný projekt
  • zdravotnická technika: typ, účel, dodavatel, pořizovací cena, popis dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti

Vyhodnocení uchazečů řízení do 30.9.2005

Uchazeč registrace komplet. částka 50% příspěvek druh

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR

ano

ano

80.430,-

80.430

80.430,-

inval. technika

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o.

ano

ano

216.001,-

108.000

108.000,-

monitor

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o.

ano

ano

103.950,-

51.975

36.498,-

UZ sonda

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o.

ano

ano

51.206,-

25.603

25.603,-

Modul měření

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o.

ano

ano

255.459,-

127.729

0,-

mikroskop

Celkem

707.046,-

393.737

250.531,-

Celkem přihlášeno o příspěvek z výnosu NIF za rok 2004: 2 uchazeči

Správní rada hlasováním jednomyslně rozhodla o následném pořadí rozdělení výše výnosů z NIF v roce 2004 činí 250.531,-Kč, za podmínek účelu cíle nadace: finanční prostředky na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a pomůcek při poskytování péče o nemocné a zdravotně postižené v okrese Jablonec nad Nisou:

  1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR příspěvek v celkové částce: 80.430,- Kč
  2. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. příspěvek v celkové částce: 170.101,- Kč

S uvedenými uchazeči bude sepsána řádná smlouva (předpoklad v měsících září/říjen 2005 odeslána k podpisu) a do 31.12.2005 dojde k přidělení finančních prostředků z NIF.

Vytvořeno 7.10.2005 12:24:41 | přečteno 172x
load