Grantová řízení roku 2004

A. Došlé žádosti o grant - písemné podání do 31.8.2004

vyhlášená grantová pravidla: částka k rozdělení 226.585,- Kč

  • konkrétní specifikované projekty organizací a institucí

  • doklad o platné registraci v okrese Jablonec - doložení sídla

  • projekt popisující věcné využití - cíle grantu

  • rozpočet projektu příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace - podmínka vložení 50% na předmětný projekt

  • zdravotnická technika: typ, účel, dodavatel, pořizovací cena, popis dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti

B. Vyhodnocení uchazečů řízení do 30.9.2004

Uchazeč registrace komplet. částka 50% příspěvek druh

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR

ano

ano

55.191,-

55.191,-

41.680,-

invalidní vozíky

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU,p.o.

ano

ano

243.810,-

121.905,-

121.905,-

přístroj

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU,p.o.

ano

ano

126.000,-

63.000,-

63.000,-

přístroje

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU,p.o.

ano

ano

49.610,-

24.805,-

-------

přístroje

Celkem

474.611,-

264.901,-

226.585,-

Celkem se přihlásili 2 uchazeči o příspěvek z NIF:

Správní rada dne 20.9.2004 hlasováním jednomyslně rozhodla o následném pořadí rozdělení výše výnosů z NIF za rok 2003 činí 226.585,-Kč, za podmínek účelu cíle nadace: finanční prostředky na pořízení a obnovu zdravotnické techniky zařízením a organizacím poskytující péči o nemocné a tělesně postižené s registrací v okrese Jablonec nad Nisou:

  1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR příspěvek v celkové částce: 41.680,- Kč
  2. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. příspěvek v celkové částce: 184.905,- Kč

S uvedenými uchazeči bude sepsána řádná smlouva (předpoklad v měsících září/říjen 2004 odeslána k podpisu) a do 31.12.2004 dojde k přidělení finančních prostředků z NIF.

Vytvořeno 7.10.2005 12:17:14 | přečteno 149x
load