Grantová řízení roku 2003

A. Došlé žádosti o grant - písemné podání do 31.8.2003

vyhlášená grantová pravidla: částka k rozdělení 125.315,- Kč

 • konkrétní specifikované projekty organizací a institucí

 • doklad o platné registraci v okrese Jablonec - doložení sídla

 • projekt popisující věcné využití - cíle grantu

 • rozpočet projektu příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace - podmínka vložení 50% na předmětný projekt

 • zdravotnická technika: typ, účel, dodavatel, pořizovací cena, popis dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti

B. Vyhodnocení uchazečů řízení do 30.9.2003

Uchazeč registrace komplet. částka příspěvek druh

SPMP- KLUB DOWNOVA SYNDROMU

ano

ano

81.950,-

ozdravný pobyt

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR

ano

ano

35.700,-

23.800,-

invalidní vozíky

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR

ano

ano

2.400,-

2.400,-

kompenzační pomůcka

JAKOP - ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

ano

ano

20.970,-

ozdravný pobyt

REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM JEŠTĚD

Česká Lípa

ne

21.650,-

dobrovolníci

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o.

ano

ano

85.278,-

zdravotní technika

ICN Informační centrum neziskových organizací, o.p.s

Praha

ne

25.000,-

časopis GRANTIS

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o.

ano

ano

205.000,-

99.115,-

humanizace nemocnice

Celkem 125.315,-

Celkem se přihlásilo 8 uchazečů o příspěvek z NIF:

Správní rada hlasováním jednomyslně rozhodla o následném pořadí rozdělení výše výnosů z NIF v roce 2002 činí 125.315,-Kč, za podmínek účelu cíle nadace: finanční prostředky na pořízení a obnovu zdravotnické techniky zařízením a organizacím poskytující péči o nemocné a tělesně postižené s registrací v okrese Jablonec nad Nisou:

 1. Svaz tělesně postižených v ČR, Okresní výbor v Jablonci nad Nisou, Skřivánčí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvek 23.800,- Kč na nákup dvou mechanických invalidních vozíků do půjčovny kompenzačních pomůcek.

 2. Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvek 2.400,- Kč na nákup vibračního budíčku a indukční smyčky k televizoru do půjčovny kompenzačních pomůcek.

 3. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou, příspěvek 99.115,- Kč na „Humanizaci nemocnice“, pokračování v projektu humanizace nemocnice v různorodém barevném řešení společných prostor, chodeb chirurgie a urologie.

 • S vybranými uchazeči byla sepsána řádná smlouva k poskytnutí finančních prostředků z NIF (označeni v tabulce červeně)

 • Uchazeči (3), kteří neuspěli, budou vyrozuměni písemným sdělením k 30.9.2003 (označeni v tabulce modře)

 • Uchazeči (2) nesplňující zadání Grantu NIF - registrace v okrese Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 7.10.2005 12:05:59 | přečteno 206x
load