Grantová řízení roku 2008

Došlé žádosti o grant - písemné podání do 31.8.2008

Vyhlášená grantová pravidla

částka k rozdělení 350.000,- Kč = výnosy z NIF za rok 2007

  • konkrétní specifikované projekty organizací a institucí
  • doklad o platné registraci v okrese Jablonec - doložení sídla
  • projekt popisující věcné využití - cíle grantu
  • rozpočet projektu příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace - podmínka vložení 50% na předmětný projekt
  • zdravotnická technika: typ, účel, dodavatel, pořizovací cena, popis dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti

Vyhodnocení uchazečů řízení do 30.9.2008

Uchazeč

registrace

příspěvek

50%

příspěvek

druh

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR

ano

218.200,-

77.500,-

antidekubitné matrace
invalidní vozíky
schodolez

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

ano

641.640,-

320.820,-

272.500,-

defibrilátor
monitor životních funkcí
EKG přístroj

Celkem

350.000,-

Celkem přihlášeno o příspěvek z výnosu NIF za rok 2007 2 uchazeči

Správní rada hlasováním jednomyslně rozhodla o následném pořadí rozdělení výše výnosů z NIF za rok 2007(350.000,- Kč) za podmínek účelu cíle nadace: finanční prostředky na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a pomůcek při poskytování péče o nemocné a zdravotně postižené v okrese Jablonec nad Nisou:

  1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR příspěvek v celkové částce: 77.500,- Kč
  2. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. příspěvek v celkové částce: 272.500,- Kč

Aktualizace informací 8.5.2009

Vytvořeno 2.7.2008 9:53:19 - aktualizováno 8.5.2009 16:01:08 | přečteno 151x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load