Návštěvní hodiny

Po-pá: 14:30-17:00
So-ne: 14:00-18:00


Mimo návštěvní hodiny lze využít vestibulu a dalších prostor nemocnice mimo lůžková oddělení

Pravidla a pokyny

Sociální služby

Vyplácení důchodů

Na základě zákona 582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení dochází ke změně výplaty důchodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. 

12.6.2020 13:52:40 | přečteno 362x | jana.valkova | Celý článek
 

Základní informace

Zde jsou zveřejněny informace a kontakty na sociální pracovnice jablonecké nemocnice. Sociální služby v nemocničním zařízení jsou realizovány z finanční podpory Libereckého kraje a MPSV prostřednictvím "Smlouva o poskytnutí příspěvku na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje a finačních prostředků MPSV."

7.9.2005 16:31:38 - aktualizováno 22.4.2016 9:15:15 | přečteno 528x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA | Celý článek
 

Sociální lůžka v nemocnici

Na základě §52 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče byly v nemocnici Jablonec nad Nisou zavedeny sociální lůžka v počtu 5 .

28.2.2008 14:13:53 - aktualizováno 22.4.2016 10:19:20 | přečteno 290x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA | Celý článek
 

Informace o sociálních službách v nemocnici

Sociální služba ve zdravotnickém zařízení je nedílnou součástí léčebně preventivní péče o pacienta. Posláním je poskytovat pomoc nemocným a jejich rodinným příslušníkům při řešení složitých sociálních situací, kdy tito nemocní nejsou schopni sami řešit svoji situaci. Sociální pomoc je poskytována aktivním vyhledáváním, ale i těm, kteří o pomoc sami požádají prostřednictvím ošetřujícího lékaře oddělení, kde jsou hospitalizováni.

28.2.2008 14:16:15 - aktualizováno 2.11.2012 12:07:55 | přečteno 267x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA | Celý článek
 
Vytvořeno 22.2.2008 13:21:52 | přečteno 791x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load