Sociální lůžka v nemocnici

Na základě §52 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče byly v nemocnici Jablonec nad Nisou zavedeny sociální lůžka v počtu 5 .

Cílovou skupinu uživatelů těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení než je klientovi :

 • zajištěno poskytování pobytových služeb v zařízeních (domovy pro seniory, ústavy se zvláštním režimem, stacionáře...)
 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (pečovatelská služba, Home care,...)

Služby sociálních lůžek nejsou vhodné podle §36 vyhl. č.505/2006 Sb., v případě:

 • akutní infekční onemocnění klienta
 • zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování klienta by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek

Nabídka služeb dle §52, odst.2 zákona č.108/2006 Sb.
Zajišťujeme:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutická činnost
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

O klienty pečuje tým ve složení: lékař, všeobecné sestry, ošetřovatelky, rehabilitační pracovník, zdravotně-sociální pracovnice

Péče je poskytována 24 hodin denně.

V případě zhoršení zdravotního stavu klienta je ošetřující lékař oprávněn indikovat překlad na zdravotní lůžko zařízení.

Úhrada a způsob placení

Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy, platby jsou realizovány podle podmínek smlouvy.

Co dělat při zájmu o službu sociálních lůžek?

Vhodné klienty navrhuje primář oddělení CEDR.

Před rozhodnutím o přijetí na sociální lůžko je potřeba::

 • splnit kritéria pro cílovou skupinu / viz zápis v registru KU Liberec/
 • vyplněná žádost
 • předložit potvrzení o výši příjmu + rozhodnutí o přiznání PNP
 • pokud je upravena způsobilost k právním úkonům,je nutné předložit rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka

Další informace a potřebné administrativní úkony související s vyřízením žádosti Vám zajistí zdravotně - sociální pracovník nemocnice.
Kontakt ZDE

Vytvořeno 28.2.2008 14:13:53 - aktualizováno 22.4.2016 10:19:20 | přečteno 1169x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load