Projekt EU – Návazná péče

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. byly schváleny dva projekty spolufinancované z prostředků EU.


IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okně

Názvy projektů:

Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001223

Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče II.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001207

Základní popis:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dne 1. a 2. června 2016 podala dvě žádosti v rámci operačního programu:  Integrovaný regionální operační program (IROP), prioritní osa 06.02  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelstvo regionů, 31. výzvy – Zvýšení kvality návazné péče - SC.

Hlavní aktivitou předložených projektů je pořízení a modernizace přístrojového vybavení a technologií, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách dle Koncepce Návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Oba projekty se zaměřují na obnovu přístrojů sloužících pro diagnostické a zobrazovací metody a pro podporu intenzivní, anesteziologicko-resuscitační a operační péče.

Realizace těchto projektů zajistí nutnou obnovu přístrojů i další techniky v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. Cílem projektů je výrazně zvýšit kvalitu péče poskytované pacientům tak, aby odpovídala srovnatelným nemocnicím v rámci České republiky. Celkový objem způsobilých výdajů za projekt Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I. činí 98 090 589,50 Kč. Spoluúčast financování ze strany Evropské unie by měla pokrýt 85% způsobilých realizovaných výdajů. Celkový objem způsobilých výdajů za projekt Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče II. činí 53 108 750,58 Kč. Spoluúčast financování ze strany Evropské unie by měla pokrýt 85% způsobilých realizovaných výdajů.

Oba projekty byly v listopadu 2016 schváleny řídícím orgánem IROP a v současné době probíhá realizace obou projektů. Oba projekty - Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I. a Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče II. jsou spolufinancované Evropskou unií.

Oba projekty budou ukončeny do konce roku 2018.

Návazná péče I.

Prostředky v rámci projektu EU Návazná péče I. byly využity na modernizaci přístrojů pro diagnostické a zobrazovací metody (magnetická rezonance, skiaskopický přístroj s C ramenem, skiaskopicko-skiagrafický přístroj), na pořízení moderní zdravotnické přístrojové techniky především pro oddělení JIP a ARO (plicní ventilátory, lůžkové monitory a telemetrie pro měření vitálních funkcí, polohovatelná lůžka pro intenzivní péči) a také pro operační sály a centrální sterilizaci (operační stoly, anesteziologické přístroje, sterilizátory).

Přístroje z první části projektu Návazná péče I. jsou nakoupeny, na jednotlivých odděleních instalovány a dotace vyúčtována i proplacena.

Návazná péče II.

V rámci projektu EU Návazná péče II. se modernizovaly přístroje pro diagnostické a zobrazovací metody, pro podporu intenzivní medicíny, anesteziologicko - resuscitační a operační péči. Nemocnice díky dotaci obnovila flexibilní endoskopy a endosonografické přístroje pro gastroenterologické oddělení, pořídila nové laparoskopické věže, dialyzační přístroj, EKG, defibrilátory, či elektrická lůžka pro intenzivní medicínu a další. Infuzní pumpy a lineární dávkovače doplnily či nahradily stávající techniku na oddělení ARO, chirurgii i interně. Finanční prostředky byly také využity na pořízení devíti moderních ultrazvukových přístrojů pro rychlou neinvazivní diagnostiku.Na patologii byl za nový nahrazen přístroj kryostat, který slouží k rychlému zhotovení preparátu  k mikroskopickému vyšetření pomocí rychlého zmrazení tkáně, tzv. zmrazené řezy a používá se pro účely rychlé diagnostiky. 

Aktuální stav projektu:

Přístroje z druhé části části projektu Návazná péče II. jsou nakoupeny, na jednotlivých odděleních instalovány a dotace vyúčtována i proplacena. 

Tisková zpráva ze dne 26. 9. 2018

Aktualizace dne 20. 03. 2019

Návazná péče I. a II. - dotace EU

Plicní ventilátor

Plicní ventilátor

Návazná péče I
 
Lůžko pro intenzivní péči

Lůžko pro intenzivní péči

Návazná péče I
 
Monitor vitálních funkcí

Monitor vitálních funkcí

Návazná péče I
 
Skiaskopický přístroj s C ramenem

Skiaskopický přístroj s C ramenem

Návazná péče I
 
Magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Návazná péče I
 
Skiagraficko-skiaskopický přístroj

Skiagraficko-skiaskopický přístroj

Návazná péče I
 
Kryostat

Kryostat

Návazná péče II Kryostat se používá na patologii k rychlému vyšetření tkáně při peroperační biopsii
 
Lineární dávkovače a infuzní pumpy

Lineární dávkovače a infuzní pumpy

Návazná péče II Nové dávkovače a pumpy využívají na oddělení ARO, INT JIP, a CHIR JIP.
 
EKG vyšší třídy

EKG vyšší třídy

Nové EKG se nachází na CHIR JIP a INT JIP.
 
Dialýza na oddělení ARO

Dialýza na oddělení ARO

Návazná péče II
 
Elektrické lůžko

Elektrické lůžko

Návazná péče II Nová elektrická lůžka mají na lůžkové urologii.
 
Laparoskopická věž

Laparoskopická věž

Návazná péče II Centrální operační sály
 
Elektrokoagulační jednotka

Elektrokoagulační jednotka

Návazná péče II oddělení gastroenterologie
 
Diagnostický ultrazvuk

Diagnostický ultrazvuk

Návazná péče II
 
navigační fůze

navigační fůze

 
 
Vytvořeno 19.2.2018 9:27:57 | přečteno 1181x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load