Publicita a průběh projektu

Zde je zveřejněn průřez průběhu projektu.

OPVK hor zakladni logolink BAR cz, obrázek se otevře v novém okně

Tisková zpráva a tisková konference ze dne 18. 12. 2012 Projekt Nebojme se trhu práce 

Průběh projektu

Seznámení s projektem

Seznámení s projektem

Jedna z úvodních porad v říjnu 2012. Seznámení s klíčovými aktivitami a dalšími pojmy projektu.
 
Porada manažerů oblastí a metodiků

Porada manažerů oblastí a metodiků

Velká porada relaizačního týmu se konala 23. listopadu 2012. Členové týmu se mimo jiné seznámili se svojí oblastí a postupem při relaizaci celého projektu.
 
Porada manažerů oblastí a metodiků

Porada manažerů oblastí a metodiků

Členy širšího realizačního týmu jsou pracovníci ve zdravotnictví Libereckého kraje.
 
Týmová příprava zadávací dokumentace

Týmová příprava zadávací dokumentace

Podmínky zadávací dokumentace pro výzvu k podání nabídky „Vzdělávací programy pro zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“ jsme intenzivně připravovali v listopadu a prosinci 2012. Do příprav jsme zapojili všechny manažery oblastí, kteří budou následně jednotlivé vzdělávací programy tvořit a realizovat.
 
Odborné publikace projektu

Odborné publikace projektu

První část odborné literatury jako inspiraci pro vytvoření výukových materiálů a získání nových znalostí jsme zakoupili v rámci 1. monitorovacího období v prosinci 2012.
 
Odborné publikace projektu

Odborné publikace projektu

Další odbornou literaturu jsme pořídili na začátku 2. monitorovacího období, aby mohla být využita při vzdělání lektorů a metodiků a následně i dalších účastníků projektu. Literatura je k zapůjčení u asistentky projektu a knihovnice nemocnice Zdeny Jelínkové.
 
Propagační předměty

Propagační předměty

Pro účely publicity projektu jsme zajistili vyrobení propisek, bloků a desek. Tyto předměty budou k dispozici účastníkům první i třetí klíčové aktivity, tedy účastníkům všech vzdělávacích programů.
 
Počítačová učebna

Počítačová učebna

Nová počítačová učebna v prostorách nemocnice v Jablonci nad Nisou byla vybavena technikou a nábytkem z projektu, který je financován ESF a ČR.
 
Počítačová učebna

Počítačová učebna

Realizační tým projektu se s novými prostory a technikou seznámil při své poradě dne 20. března 2013.
 
Interaktivní technika

Interaktivní technika

Součástí vybavení je i speciální interaktivní pero a dataprojekt. Technika bude využívána nejen při kurezch počítačové gramotnosti, ale i dalších v rámci projektu.
 
Přednášková místnost

Přednášková místnost

Přednášková místnost v nemocnici, kde se budou konat vzdělávací aktivity v oblasti zdravotnické právo, ekonomie a finanční gramotnost, komunikace ve zdravotnictví atd. je vybavena dataprojektorem, plátnem, počítačem. Součástí učebny je i nábytek.
 
Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Říjen 2013
 
Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Metodici programu PC gramotnost - příprava výukového materiálu a obsahu kurzů. Říjen 2013.
 
Kompletace výukových materiálů

Kompletace výukových materiálů

 
Kompletace výukových materiálů

Kompletace výukových materiálů

 
Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Manažerka projektu Bc. Petra Hybnerová, MBA sezanmuje účastníky s dosavadním čerpáním nákladů projektu. Duben 2014.
 
Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Na snímku Bc. Jaroslava Novotná - analytička projektu. Účastníky workshopu seznamuje s aktuálním stavem vykázaných monitorovacích indikátorů. Duben 2014.
 
Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Na snímku asistentka projektu Zdena Jelínková, která se mj. stará o odbornou literaturu. Duben 2014.
 
Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Duben 2014
 
Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Duben 2014
 
Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Na snímku manažerka oblasti Počítačová gramotnost Michaela Pušová (Balatková). Duben 2013.
 
Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Na snímku manažerka projektu Bc. Petra Hybnerová, MBA při řízení programu workshopu. Duben 2013.
 
Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Jak na laminovačku
 
Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Workshop pro metodiky a manažery oblastí

Na snímku vlevo manažerka oblasti Ekonomické minimum a finanční gramotnost, vpravo jeden z metodiků oblasti Ondřej Šimek. Duben 2013.
 
Počítačová gramotnost

Počítačová gramotnost

1. klíčová aktivita - vzdělávání metodiků, lektorů a asistentů.
 
Počítačová gramotnost

Počítačová gramotnost

Lektor ze vzdělávací agentury Educa v Jablonci nad Nisou.
 
Ekonomické minimum a finanční gramotnost

Ekonomické minimum a finanční gramotnost

1. klíčová aktivita - vzdělávání metodiků. Květen - červen 2013.
 
Ekonomické minimum a finanční gramotnost

Ekonomické minimum a finanční gramotnost

Květen - červen 2013
 
Odborná zdravotnická terminologie

Odborná zdravotnická terminologie

1. klíčová aktivita - vzdělávání metodiků v Aj
 
Odborná zdravotnická terminologie

Odborná zdravotnická terminologie

1. klíčová aktivita - vzdělávání metodiků v Nj
 
Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

1. klíčová aktivita - vzdělávání metodiků. Červen 2013.
 
Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

1. klíčová aktivita - vzdělávání metodiků. Na snímku lektorka JUDr. Klára Havlíčková, M.A. ze společnosti Holubová advokáti s.r.o. Červen 2013.
 
Komunikační dovednosti a duševní hygiena

Komunikační dovednosti a duševní hygiena

1. klíčová aktivita - vzdělávání metodiků. Květen - červen 2013.
 
Komunikační dovednosti a duševní hygiena

Komunikační dovednosti a duševní hygiena

Květen - červen 2013
 
Komunikační dovednosti a duševní hygiena

Komunikační dovednosti a duševní hygiena

Jedna z metodiků Veronika Bártlová.
 
Komunikační dovednosti a duševní hygiena

Komunikační dovednosti a duševní hygiena

1. klíčová aktivita - vzdělávání metodiků. Květen - červen 2013. Na snímklu lektor PhDr. et Mgr. Michal Walter.
 
Komunikační dovednosti a duševní hygiena

Komunikační dovednosti a duševní hygiena

Na snímku jedna z metodiků MUDr. Blanka Hamouzová.
 
Komunikační dovednosti a duševní hygiena

Komunikační dovednosti a duševní hygiena

Na snínmku s lektorem manažerka projektu Bc. Petra Hybnerová.
 
Závěrečný workshop

Závěrečný workshop

Shrnující prezentace metodičky oblasti III Ekonomoxké minimum a finanční gramotnost, Bc. Ireny Petrákové. Březen 2015.
 
Závěrečný workshop

Závěrečný workshop

Shrnující prezentace analytika projektu, Bc. Jaroslavy Novotné. Březen 2015.
 
Závěrečný workshop

Závěrečný workshop

Tvorba článku o projektu.
 
Závěrečný workshop

Závěrečný workshop

Ukončení workshopu a celého projektu
 
Výukové materiály

Výukové materiály

Ukázka výukových materiálů po pilotních ověřeních
 
Tisk finálních verzí výukových materiálů

Tisk finálních verzí výukových materiálů

Na snímku manažerka oblasti II (Počítačová gramotnost) Michaela Pušová a jeden z lektorů Ing. Petra Mašek.
 
 
Vytvořeno 19.12.2012 18:02:12 | přečteno 1144x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load