Nebojme se trhu práce – projekt OP VK

Projekt s názvem "Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji" (zkrácený: "Nebojme se trhu práce"), jehož autorem a realizátorem je Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., byl zahájen 1. října 2012 a ukončen 30. března 2015. Projekt, který je financován z Evropského sociálního fondu a České republiky, byl zaměřen na vytvoření nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví v Libereckém kraji. Jeho cílem bylo vytvořit nabídku dalšího vzdělávání v oblastech, které jsou dlouhodobě poptávané a v současnosti také veřejností nárokované.  


Realizace vzdělávacích programů - pilotní ověření

Na tomto místě najdete fotografie z průběhu jednotlivých vzdělávacích programů. V průběhu projektu jich bylo vytvořeno celkem dvanáct.

3.2.2014 12:58:25 - aktualizováno 6.2.2014 11:12:37 | přečteno 383x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA | Celý článek
 

Základní informace a kontakty

Zde jsou zveřejněny základní informace, kontakty a odkaz na další informace.

2.11.2012 14:45:01 | přečteno 2140x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA | Celý článek
 

Informace ke vzdělávacím programům

V průběhu projektu bylo vytvořeno 12 vzdělávacích programů, ke každému též výukový materiál. Programy, tzv. pilotní ověření, se konala v období 2013 – 2015. Na vytvoření a realizaci se podílelo 6 manažerů oblastí a přes 25 metodiků vzdělávacích programů. Dále bylo proškoleno 8 lektorů z řad pracovníků ve zdravotnictví pro výuku počítačové gramotnosti. V projektu bylo celkově podpořeno 254 osob, z toho úspěšně podpořeno 224 osob.


2.11.2012 14:53:16 - aktualizováno 26.3.2014 21:08:12 | přečteno 682x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA | Celý článek
 

Odborné publikace

V rámci projektu jsme zakoupili odbornou literaturu. Zde najdete aktuální seznam. Zájemci z řad pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji si mohou knihy zapůjčit v nemocniční knihovně u paní Z. Jelínkové (483 345 230, jelinkova@nemjbc.cz).

20.8.2013 17:04:19 - aktualizováno 10.2.2014 10:04:06 | přečteno 310x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA | Celý článek
 

Publicita a průběh projektu

Zde je zveřejněn průřez průběhu projektu.

19.12.2012 18:02:12 | přečteno 1145x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA | Celý článek
 
Vytvořeno 2.11.2012 14:42:51 | přečteno 411x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load